An Giang long trọng cải táng 168 hài cốt liệt sĩ

Cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc. Ảnh: Lục Tùng.
Cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc. Ảnh: Lục Tùng.
Cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc. Ảnh: Lục Tùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top