An Giang: Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 người nhập cảnh trái phép

Lên top