An Giang: “Gồng mình” giữ đê bảo vệ lúa

Hộ đê bảo vệ lúa ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. Ảnh: Lục Tùng
Hộ đê bảo vệ lúa ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. Ảnh: Lục Tùng