An Giang giảm giá nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Theo quy đinh, giảm giá nước sạch 100% cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: LT
Theo quy đinh, giảm giá nước sạch 100% cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: LT
Theo quy đinh, giảm giá nước sạch 100% cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: LT
Lên top