An Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát tỉnh

Thanh Mai |

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát và Công an tỉnh An Giang…

Ngày 14.4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp Kỳ thứ 16. Ông Võ Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang.

- Bà Nguyễn Trần Tuyền Trinh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Tân Châu (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Châu Đốc), VKSND tỉnh An Giang.

- Ông Lê Hoàng Anh - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn, VKSND tỉnh An Giang.

- Ông Lương Quốc Danh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn, VKSND tỉnh An Giang.

- Ông Ngô Minh Tư - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND TP. Châu Đốc (nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện An Phú), VKSND tỉnh An Giang.

- Ông Trần Hữu Tài - Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND TP. Châu Đốc, VKSND tỉnh An Giang.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Các đảng viên nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của các cá nhân trên làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định:

Khiển trách các đảng viên: Nguyễn Trần Tuyền Trinh, Lê Hoàng Anh, Lương Quốc Danh, Ngô Minh Tư, Trần Hữu Tài.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh An Giang.

- Ông Phạm Thành Mỹ, đảng viên Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Trưởng phòng Hồ sơ (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an TP. Châu Đốc).

- Ông Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, đảng viên Chi bộ ấp Trung Bình, thuộc Đảng bộ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn).

- Ông Nguyễn Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP. Long Xuyên (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng phòng Tham mưu).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các cá nhân nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của các đảng viên này làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định:

Khiển trách các ông: Phạm Thành Mỹ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Hậu.

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Công an tỉnh An Giang (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an TP. Long Xuyên; nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang).

- Ông Lý Thanh Vũ, - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú).

- Ông Hà Minh Đấu - đảng viên Chi bộ Tham mưu - Huấn luyện, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Trưởng Công an TP. Châu Đốc).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Các cá nhân nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của các đảng viên này là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định:

Cảnh cáo các ông: Nguyễn Thanh Hải, Lý Thanh Vũ, Hà Minh Đấu.

- Ông Hồ Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ông Hồ Văn Tấn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của ông Hồ Văn Tấn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn.

Ngoài ra, tại kỳ họp này UBKT Tỉnh uỷ An Giang cũng xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Minh Dững - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong quá trình công tác tại Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới, ông Trần Minh Dững đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để được kết nạp vào Đảng, làm hồ sơ đi học.

Ông Trần Minh Dững đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Vi phạm của ông Trần Minh Dững là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Minh Dững.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn bị kỷ luật khiển trách

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị kỉ luật khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỉ luật các cá nhân: Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai; Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Bị kỷ luật vì gây khó dễ cho dân trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bạc Liêu cùng thuộc cấp bị kỷ luật đảng vì cố tình liên tục trả hồ sơ không cho một người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm câu lạc bộ jazz, đi ăn tối ở Hà Nội

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Tối 15.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm một câu lạc bộ jazz và đi ăn tối ở Hà Nội.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4

Minh Ánh - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội bước sang tuần mới với hình thái thời tiết nắng nóng. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng, oi bức như tuần trước đó.

Can thiệp đấu thầu trái pháp luật dưới thời cựu Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Theo dự kiến từ ngày 17.4, TAND Hà Nội xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 người liên quan đến vi phạm đấu thầu.

Phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, 2 Quân khu lớn bổ nhiệm nhiều nhân sự

Vương Trần |

Trong tuần qua, từ ngày 10-16.4, đã có nhiều quyết định về công tác nhân sự đã được công bố như: Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Quân khu 1 và Quân khu 7 điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Bố mẹ chồng tổ chức đám cưới cho con dâu: Mấy ai làm được vậy!

Hương Lê |

Mới đây, câu chuyện bố mẹ chồng làm đám cưới, gả con dâu ở Cẩm Khê, Phú Thọ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận tích cực.

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn bị kỷ luật khiển trách

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị kỉ luật khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỉ luật các cá nhân: Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai; Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Bị kỷ luật vì gây khó dễ cho dân trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bạc Liêu cùng thuộc cấp bị kỷ luật đảng vì cố tình liên tục trả hồ sơ không cho một người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất.