An Giang: Đầu mùa khô, đã có hơn 7.000ha rừng nguy cơ cháy

Lên top