An Giang: Đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 học sinh Việt kiều đến trường

Trường Tiểu học "B" Khánh An đã sẵn sàng đón nhận học sinh Việt kiều sau khi thực hiện cách ly. Ảnh: LT
Trường Tiểu học "B" Khánh An đã sẵn sàng đón nhận học sinh Việt kiều sau khi thực hiện cách ly. Ảnh: LT
Trường Tiểu học "B" Khánh An đã sẵn sàng đón nhận học sinh Việt kiều sau khi thực hiện cách ly. Ảnh: LT
Lên top