An Giang: Cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 26.12 để tránh bão

Ngày 26.12.2017 tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh An Giang được nghỉ để tránh bão số 16.
Ngày 26.12.2017 tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh An Giang được nghỉ để tránh bão số 16.
Ngày 26.12.2017 tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh An Giang được nghỉ để tránh bão số 16.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top