An Giang: Chính thức xả lũ đập Tha La, Trà Sư

Xả lũ đập Tha La.
Xả lũ đập Tha La.
Xả lũ đập Tha La.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM