Chuyện kỳ thú về những danh nhân dân tộc thiểu số được thờ giữa thủ đô - Kỳ 2:

An Dương Vương là người Tày Cao Bằng?

Thành Cổ Loa ngày ngay vẫn thu hút đông đảo du khách.
Thành Cổ Loa ngày ngay vẫn thu hút đông đảo du khách.
Thành Cổ Loa ngày ngay vẫn thu hút đông đảo du khách.
Lên top