“Ăn” đất rừng, hàng loạt cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật

Nhiều diện tích rừng tại Đắk Nông bị suy giảm do sự buông lỏng trách nhiệm của các địa phương.
Nhiều diện tích rừng tại Đắk Nông bị suy giảm do sự buông lỏng trách nhiệm của các địa phương.
Nhiều diện tích rừng tại Đắk Nông bị suy giảm do sự buông lỏng trách nhiệm của các địa phương.
Lên top