Ấm tình người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Gian hàng 0 đồng do MTTQ và các đoàn thể huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức hỗ trợ người dân xã Quỳnh Lâm. Ảnh: NK
Gian hàng 0 đồng do MTTQ và các đoàn thể huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức hỗ trợ người dân xã Quỳnh Lâm. Ảnh: NK
Gian hàng 0 đồng do MTTQ và các đoàn thể huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức hỗ trợ người dân xã Quỳnh Lâm. Ảnh: NK
Lên top