Âm tính lần 1, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục được cách ly để lấy mẫu lần 2

Sau khi có kết quả âm tính lần 1, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục được cách ly để lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ảnh: V.B.
Sau khi có kết quả âm tính lần 1, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục được cách ly để lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ảnh: V.B.
Sau khi có kết quả âm tính lần 1, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục được cách ly để lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ảnh: V.B.
Lên top