Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Những ngôi nhà tạm, nhà hư hỏng của các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã dần được thay bằng những ngôi nhà kiên cố. Ảnh: Văn Đức.
Những ngôi nhà tạm, nhà hư hỏng của các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã dần được thay bằng những ngôi nhà kiên cố. Ảnh: Văn Đức.
Những ngôi nhà tạm, nhà hư hỏng của các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã dần được thay bằng những ngôi nhà kiên cố. Ảnh: Văn Đức.
Lên top