Ấm lòng người bệnh

Khu vực nấu của Bếp ăn Từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Khu vực nấu của Bếp ăn Từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Khu vực nấu của Bếp ăn Từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Lên top