Ám ảnh con đường phủ kín xương trâu bò bốc mùi hôi thối nồng nặc