Ai sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Sẽ có 6 nhóm đối tượng người lao động được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa: Thanh Vũ.
Sẽ có 6 nhóm đối tượng người lao động được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa: Thanh Vũ.
Sẽ có 6 nhóm đối tượng người lao động được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa: Thanh Vũ.
Lên top