Ai quản lý được tour “0 đồng”?

Khách Trung Quốc chen chân đợi lên đò thăm hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ảnh: CTV
Khách Trung Quốc chen chân đợi lên đò thăm hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ảnh: CTV
Khách Trung Quốc chen chân đợi lên đò thăm hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ảnh: CTV
Lên top