Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan?: Những chiêu trò lôi kéo và dấu hiệu hoạt động trái phép

Buổi làm việc giữa PV Báo Lao Động và đại diện CLB Tình Người. Ảnh: PV
Buổi làm việc giữa PV Báo Lao Động và đại diện CLB Tình Người. Ảnh: PV
Buổi làm việc giữa PV Báo Lao Động và đại diện CLB Tình Người. Ảnh: PV
Lên top