Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan: Học viên bóc mẽ cách “tẩy não” những người tham gia

Chị Y. cho rằng CLB Tình Người áp dụng cách học “tẩy não” cho các thành viên mới. Ảnh: Phan Loan
Chị Y. cho rằng CLB Tình Người áp dụng cách học “tẩy não” cho các thành viên mới. Ảnh: Phan Loan
Chị Y. cho rằng CLB Tình Người áp dụng cách học “tẩy não” cho các thành viên mới. Ảnh: Phan Loan
Lên top