Ai đốt cồn cỏ - điểm check in nổi tiếng trên đảo Quan Lạn?

Cồn cỏ Thanh Hao. Ảnh: CTV
Cồn cỏ Thanh Hao. Ảnh: CTV
Cồn cỏ Thanh Hao. Ảnh: CTV
Lên top