Ai chịu trách nhiệm trong vụ cháy 3.000 thùng hồ sơ xe buýt TPHCM?

Cháy kho lưu trữ gần 3.000 thùng tài liệu, hồ sơ lưu trữ xe buýt TPHCM.
Cháy kho lưu trữ gần 3.000 thùng tài liệu, hồ sơ lưu trữ xe buýt TPHCM.
Cháy kho lưu trữ gần 3.000 thùng tài liệu, hồ sơ lưu trữ xe buýt TPHCM.
Lên top