Ai chịu trách nhiệm khi thú rừng chết dần trong nhà kho hải quan?

11 ngày kể từ lúc được giải cứu khỏi "bàn nhậu", số động vật rừng vẫn bị nhốt trong nhà kho và chết dần. Ảnh: NĐ.
11 ngày kể từ lúc được giải cứu khỏi "bàn nhậu", số động vật rừng vẫn bị nhốt trong nhà kho và chết dần. Ảnh: NĐ.
11 ngày kể từ lúc được giải cứu khỏi "bàn nhậu", số động vật rừng vẫn bị nhốt trong nhà kho và chết dần. Ảnh: NĐ.
Lên top