Ai bảo là cây cối vô tình?

Cây tung “Thằn lằn sấm” ở rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai. Ảnh: VNP/TTXVN
Cây tung “Thằn lằn sấm” ở rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai. Ảnh: VNP/TTXVN
Cây tung “Thằn lằn sấm” ở rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai. Ảnh: VNP/TTXVN
Lên top