Agribank tặng xe cứu thương trị giá 1,4 tỉ đồng cho Lý Sơn

Agribank tặng xe cứu thương cho Lý Sơn sẽ khắc phục tình trạng thiếu hụt xe cứu thương trong thời gian qua tại Trung tâm Y tế huyện đảo.
Agribank tặng xe cứu thương cho Lý Sơn sẽ khắc phục tình trạng thiếu hụt xe cứu thương trong thời gian qua tại Trung tâm Y tế huyện đảo.
Agribank tặng xe cứu thương cho Lý Sơn sẽ khắc phục tình trạng thiếu hụt xe cứu thương trong thời gian qua tại Trung tâm Y tế huyện đảo.
Lên top