Á khôi điều dưỡng Nguyễn Thị Thắng, cô gái "kính vạn hoa"

Sinh viên Nguyễn Thị Thắng. Ảnh: Trương Ngọc Hải
Sinh viên Nguyễn Thị Thắng. Ảnh: Trương Ngọc Hải
Sinh viên Nguyễn Thị Thắng. Ảnh: Trương Ngọc Hải
Lên top