98,7% lao động giúp việc gia đình không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Lao động giúp việc gia đình. Nguồn Báo Dân Sinh.
Lao động giúp việc gia đình. Nguồn Báo Dân Sinh.