98,7% lao động giúp việc gia đình không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Lao động giúp việc gia đình. Nguồn Báo Dân Sinh.
Lao động giúp việc gia đình. Nguồn Báo Dân Sinh.
Lao động giúp việc gia đình. Nguồn Báo Dân Sinh.
Lên top