93 người Việt Nam tại Anh về tới Vân Đồn sẽ được cách ly thế nào?

93 người Việt Nam từ Anh xuống sân bay Vân Đồn sáng 15.4.2020. Ảnh do sân bay cung cấp
93 người Việt Nam từ Anh xuống sân bay Vân Đồn sáng 15.4.2020. Ảnh do sân bay cung cấp
93 người Việt Nam từ Anh xuống sân bay Vân Đồn sáng 15.4.2020. Ảnh do sân bay cung cấp
Lên top