92,1% bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top