91/91 xã phường ở Bình Dương đạt vùng xanh, đánh giá lại cấp độ dịch

91/91 xã phường ở Bình Dương đạt ''vùng xanh'', tỉnh đang đánh giá lại cấp độ dịch.
91/91 xã phường ở Bình Dương đạt ''vùng xanh'', tỉnh đang đánh giá lại cấp độ dịch.
91/91 xã phường ở Bình Dương đạt ''vùng xanh'', tỉnh đang đánh giá lại cấp độ dịch.
Lên top