9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm đã vào bờ an toàn

9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào bờ an toàn. Ảnh: Văn Danh
9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào bờ an toàn. Ảnh: Văn Danh
9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào bờ an toàn. Ảnh: Văn Danh
Lên top