9 tháng, Đà Nẵng phạt 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm

9 tháng, Đà Nẵng phạt hơn 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh: BQL
9 tháng, Đà Nẵng phạt hơn 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh: BQL
9 tháng, Đà Nẵng phạt hơn 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh: BQL
Lên top