84 cán bộ y tế Phú Thọ lên đường hỗ trợ Bắc Giang

Trước đó, 6 y bác sĩ của tỉnh Phú Thọ đã có mặt hỗ trợ Bắc Giang trong phòng, chống dịch COVID-19.
Trước đó, 6 y bác sĩ của tỉnh Phú Thọ đã có mặt hỗ trợ Bắc Giang trong phòng, chống dịch COVID-19.
Trước đó, 6 y bác sĩ của tỉnh Phú Thọ đã có mặt hỗ trợ Bắc Giang trong phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top