83 giảng viên, sinh viên ĐH Y dược Hải Phòng lên đường chi viện Bắc Giang

Đoàn 83 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đoàn 83 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đoàn 83 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top