Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vướng mắc trong đền bù dự án Kim Sơn (Đông Triều- Quảng Ninh):

82 hộ dân Đông Triều chưa chịu nhận tiền, giao đất