82 công nhân nhập viện ở Phú Yên: Nghi ngộ độc nấm trong bữa ăn trưa

82 công nhân tại Phú Yên phải nhập viện sau bữa ăn trưa ở nhà ăn công ty. Ảnh:Đặng Phương
82 công nhân tại Phú Yên phải nhập viện sau bữa ăn trưa ở nhà ăn công ty. Ảnh:Đặng Phương
82 công nhân tại Phú Yên phải nhập viện sau bữa ăn trưa ở nhà ăn công ty. Ảnh:Đặng Phương
Lên top