80 ngôi nhà an toàn chống bão lũ được xây dựng tại Quảng Nam

Các hộ nghèo, cận nghèo có nhà cửa bị hư hỏng do bão Damrey sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Ảnh: BTC
Các hộ nghèo, cận nghèo có nhà cửa bị hư hỏng do bão Damrey sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Ảnh: BTC
Các hộ nghèo, cận nghèo có nhà cửa bị hư hỏng do bão Damrey sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Ảnh: BTC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top