8 trạm chưa triển khai thu phí không dừng (ETC): Lại xin cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ!

Trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2, TPHCM) đã triển khai 8 làn thu phí không dừng (ETC). Ảnh: Minh Quân
Trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2, TPHCM) đã triển khai 8 làn thu phí không dừng (ETC). Ảnh: Minh Quân
Trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2, TPHCM) đã triển khai 8 làn thu phí không dừng (ETC). Ảnh: Minh Quân
Lên top