8 người từ Malaysia nhập cảnh trái phép vào Cà Mau âm tính lần 1

Cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top