8 nam sinh đuối nước: Một ngõ 7 đám tang, hàng dài học sinh tiễn biệt

Bạn bè em Cường đến thắp hương lần cuối tiễn biệt em.
Bạn bè em Cường đến thắp hương lần cuối tiễn biệt em.
Bạn bè em Cường đến thắp hương lần cuối tiễn biệt em.
Lên top