8 giải pháp hỗ trợ tuyến metro số 1 vận hành năm 2022

Đến nay đã có 3 đoàn tàu tuyến metro số 1 được đưa từ Nhật Bản về TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Đến nay đã có 3 đoàn tàu tuyến metro số 1 được đưa từ Nhật Bản về TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Đến nay đã có 3 đoàn tàu tuyến metro số 1 được đưa từ Nhật Bản về TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top