8 điểm mới trong phác đồ điều trị COVID-19 mà Bộ Y tế vừa hoàn thiện

Các chuyên gia Cục Khám- Chữa bệnh, Bộ Y tế trong chuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Lê Hảo
Các chuyên gia Cục Khám- Chữa bệnh, Bộ Y tế trong chuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Lê Hảo
Các chuyên gia Cục Khám- Chữa bệnh, Bộ Y tế trong chuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Lê Hảo
Lên top