8 ca dương tính, Phú Yên tạm dừng nhận hồ sơ ở Trung tâm hành chính công

Phong tỏa quán cơm Yến Nam sau khi chủ quán được xác định nhiễm COVID-19. Ảnh: Phương Uyên
Phong tỏa quán cơm Yến Nam sau khi chủ quán được xác định nhiễm COVID-19. Ảnh: Phương Uyên
Phong tỏa quán cơm Yến Nam sau khi chủ quán được xác định nhiễm COVID-19. Ảnh: Phương Uyên
Lên top