7.500 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

Doanh nghiệp phỏng vấn trực tuyến với người lao động. Ảnh: Anh Thư.
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tuyến với người lao động. Ảnh: Anh Thư.
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tuyến với người lao động. Ảnh: Anh Thư.
Lên top