7.500 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

Chỉ trong tháng 9.2020, TTDVVL Hà Nội tổ chức 21 phiên GDVL, giúp hàng nghìn lao động có việc làm. Ảnh: Lan Hoa
Chỉ trong tháng 9.2020, TTDVVL Hà Nội tổ chức 21 phiên GDVL, giúp hàng nghìn lao động có việc làm. Ảnh: Lan Hoa
Chỉ trong tháng 9.2020, TTDVVL Hà Nội tổ chức 21 phiên GDVL, giúp hàng nghìn lao động có việc làm. Ảnh: Lan Hoa
Lên top