75 ngày mỏi mòn chờ giá, “siêu máy bơm” hết kinh phí vận hành

Sau 75 ngày mỏi mòn chờ giá thuê kể từ lúc hợp đồng được ký, "siêu máy bơm" hết kinh phí vận hành. Ảnh: Trường Sơn
Sau 75 ngày mỏi mòn chờ giá thuê kể từ lúc hợp đồng được ký, "siêu máy bơm" hết kinh phí vận hành. Ảnh: Trường Sơn
Sau 75 ngày mỏi mòn chờ giá thuê kể từ lúc hợp đồng được ký, "siêu máy bơm" hết kinh phí vận hành. Ảnh: Trường Sơn
Lên top