71 người trở về từ Hải Dương có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

71 người trở về từ Hải Dương có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
71 người trở về từ Hải Dương có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
71 người trở về từ Hải Dương có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top