70 năm nạn đói lịch sử năm Ất Dậu: Hơn 2 triệu người chết chỉ trong nửa năm

Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu
Lên top