7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo kết quả đầu tư công tại điểm cầu TPHCM.  Ảnh: Trung tâm báo chí
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo kết quả đầu tư công tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo kết quả đầu tư công tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí
Lên top