7 đối tượng chính sách xã hội được đề xuất miễn, giảm giá vé tàu

Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.
Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.
Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM