Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

7 đối tượng chính sách xã hội được đề xuất miễn, giảm giá vé tàu

Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.
Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.