7 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã về TP.HCM

Đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 được nâng hạ và cố định lên xe siêu trường siêu trọng ở cảng Khánh Hội.  Ảnh: MAUR
Đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 được nâng hạ và cố định lên xe siêu trường siêu trọng ở cảng Khánh Hội. Ảnh: MAUR
Đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 được nâng hạ và cố định lên xe siêu trường siêu trọng ở cảng Khánh Hội. Ảnh: MAUR
Lên top